ROMAN FECIK GALLERY
O galérii Autori Diela na predaj Výstavy Publikácie Pre zberateľov Newsletter English version

O galérii

Roman Fecik Gallery

Umenie pre Zberateľov

 

RFG je galéria moderného a súčasného výtvarného umenia, ktorej hlavným cieľom je podporovať rozvíjajúcu sa tradíciu súkromného zberateľstva a mecenášstva na Slovensku. Primárnou cieľovou skupinou galérie sú zberatelia, ktorí majú záujem svoje zbierky zveľaďovať a systematicky dopĺňať.

 

Zo svojej obchodnej činnosti galéria financuje výhradne neziskové aktivity – organizovanie výstav a podporuje vydávanie umenovedných publikácií. Združenie, ktoré galériu zriaďuje sa intenzívne venuje zberateľskej a vydavateľskej činnosti od roku 1997. Galéria spravuje a priebežne rozširuje vlastnú zbierku diel od slovenských autorov a autoriek. 

 

Od roku 2019 galéria presúva dôraz z klasického výstavného priestoru na činnosť zberateľského centra. Výstavy tak budú zamerané prevažne na prezentáciu už existujúcich súkromných zbierok, patriacich najmä slovenským zberateľom, prípadne na zbierky z okolitých krajín. Prezentované budú zbierky rôznych typov, rozsahov a vytvorené za rôznych okolností. Návštevníci tak dostanú príležitosť zistiť, že zbierky sa nemusia budovať len ako spôsob investovania financií, ale že najlepšie zbierky sú často práve také, ktoré odrážajú výnimočné príbehy ich majiteľov.

 

Ďalšou zmenou v rámci zamerania RFG bude knižnica. Tá sa bude postupne viac špecializovať na literatúru o zberateľstve. Návštevníci v nej nájdu publikácie, vďaka ktorým majú možnosť získať prehľad o témach spojených so zberateľstvom. V neposlednom rade sa na nás bude môcť obrátiť každý, kto má záujem začať zbierať umenie, alebo zveľaďovať svoju už existujúcu zbierku. 

Zámočnícka 8, 811 03 Bratislava   Opening hours: by appointment   mobil: +421 918 430 102, email: info@rfg.sk, web: www.rfg.sk