ROMAN FECIK GALLERY
O galérii Autori Diela na predaj Výstavy Publikácie Pre zberateľov Newsletter English version

Rudolf Fila

O autorovi
Diela na predaj

Späť na autorov

(*1932, Příbram na Morave - † 2015, Bratislava)

maliar, grafik, ilustrátor, fotograf, pedagóg, literát

1948 – 1952 Škola umeleckého priemyslu v Brne (prof. Bohdan Lacina)
1952 - 1958 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (prof. Ján Mudroch)

V 60. rokoch maľoval abstraktné štrukturálne obrazy s dôrazom na štruktúru hmoty maľby (Informel). Jeho abstraktné kompozície sa vyznačujú expresívnym gestom štetca, vysokými hmotami farby, rôznymi plastickými povrchovými štruktúrami farebných plôch. Do vysokých pastóznych vrstiev sú vkladané cudzorodé materiály, textílie, alebo plošné predmety. Expresívne gesto a široký ťah štetcom zostáva vo Filovej maľbe prítomný aj v ďalšom období.

V 70. rokoch prechádza od abstraktného zobrazovania skutočnosti a pocitov ku konkrétnemu znázorneniu, alebo priamemu čerpaniu námetov z dejín umenia a z fotografií detailov ľudského tela (tzv. Telovky), ktoré realisticky premaľúva a napokon do nich zasahuje a komentuje ich vlastným expresívnym maliarskym gestom. Zväčšené hyperrealistické detaily obrazov tak získavajú ďalší rozmer vďaka farebným škvrnám, ťahom štetca a vrstveniu farieb. Realizuje tiež zásahy do kníh a reprodukcií umeleckých diel, čím ich mení na nové diela a dáva im nové významy. Takisto týmto spôsobom znejasňuje, alebo odhaľuje správu ukrytú pod vonkajším znázornením. Väčšinou to robí s humorom a iróniou.

 

Zastúpenie v zbierkach (výber):

Slovenská národná galéria, Bratislava
Galéria mesta Bratislavy, Bratislava
Moravská galerie, Brno
Národní galerie, Praha
Janus Pannonius museum, Pécs
Museum Nacionale de Bellas Artes, Rio de Janeiro
+ súkromné zbierky (Slovensko, Česko, Maďarsko, Belgicko, Nemecko, Taliansko, Rakúsko, Dánsko, Veľká Británia, Francúzsko, Švajčiarsko, Rumunsko ale aj USA)

 

Výber z individuálnych výstav:

2000 Budapešť, Maďarsko, Slovak Intézet
1996  Paríž, Francúzsko, Galerie Pont Neuf
1996 Brno, Česká republika, Galerie Aspekt, Obrazy a práce na papíře
1994 Ulm, Nemecko, Ulmer Muzeum
1994 Londýn, Veľká Británia, A. Reynolds Gallery, Paintings-Drawings-Bookworks
1993 Bratislava, SNG, Retrospektíva
1990 Brno, Česká republika, Dům pánů z Kumštátu
1989 Glasgow, Veľká Británia, Third Eye Center, Retrospektíva
1989 Londýn, Veľká Británia, Riverside Gallery, Retrospektíva
1977 Nové Zámky, Galéria umenia, Obrazy, kresby a knižné interpretácie

 

Výber z kolektívnych výstav:

2004 Rím, Slovenský inštitút, Ars et vino
2001 Praha, Dům U černé matky Boží, Objekt
2000 Bratislava, Slovenská národná galéria, Slovenské výtvarné umenie 20. storočia
1997 Viedeň, Kunsthalle, Alpenblicke
1991 New York, Súčasné slovenské umenie
1990 Londýn, A. Reynolds Gallery
1986 Helsingborg, Švédsko, Gallerie Nordvästen, Rudolf Fila – Jozef Jankovič – Rudolf Sikora
1970 Bologna, Knižný veltrh
1965 Rím, Neapol, Sei pittori slovacchi
1960 Bratislava, Výstava mladých

Zámočnícka 8, 811 03 Bratislava   Opening hours: by appointment   mobil: +421 918 430 102, email: info@rfg.sk, web: www.rfg.sk