ROMAN FECIK GALLERY
O galérii Autori Diela na predaj Výstavy Publikácie Pre zberateľov Newsletter English version

Vladimír Gažovič

O autorovi
Diela na predaj

Späť na autorov

(*1939, Bratislava)

maliar, grafik, ilustrátor, pedagóg

1954 – 1958 štúdium na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave
1961 – 1967 VŠVU Bratislava (oddelenie grafiky a knižnej ilustrácie u prof. V. Hložníka)
1969 – získal štipendium Herderovej ceny – absolvoval ročný študijný pobyt na Akadémii výtvarných umení vo Viedni (prof. M. Melcher)
1979 stáž na AVU v Amsterdame

Jeho tvorba čerpá z odkazu symbolizmu, secesie, expresionizmu, surrealizmu i najnovších výtvarných prúdov. Už počas štúdia inklinoval k tendenciám fantastického realizmu no slovenskú imaginatívnu grafiku posunul do nových súvislostí. Výrazným formotvorným prvkom sa pre neho stala plastickosť, ktorú využíva najmä pri modelovaní figúr. Jeho práca s figúrou (najmä postavou ženy)v spojení so sarkazmom a iróniou výrazne dotvára atmosféru jeho diel. Odhaľuje v nich pokrytectvo, karierizmus a falošnú cudnosť. K témam sa vracia aj po rokoch. V začiatkoch svojej tvorby sa venoval leptu, prevládali náboženské motívy a od roku 1971 datujeme autorove experimenty s farebnou litografiou. Od 70. rokov až do súčasnosti Gažovič skúma technologické a výrazové možnosti tejto náročnej techniky, objavuje viaceré postupy a zdokonaľuje vlastné majstrovstvo  ručnej tlače, pričom rozvinul nové možnosti v tejto technike.

Jeho tvorba bola mnohokrát ocenená na medzinárodných výstavách a súťažných prehliadkach grafiky. Vystavuje samostatne , ako aj na mnohých kolektívnych výzamných prehliadkach grafického umenia. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach prestížnych kultúrnych inštitúcií ako i u súkromných zberateľov doma i v zahraničí, napr. v Amsterdame, Chicagu, Hamburgu, New Yorku, Bruseli, Krakove, Prahe, Bazileji, Wisconsine, Viedni, Washingtone, Philadelphii, Tucsone ai.

 

Výber zo samostatných výstav

1999 Bratislava, Slovenská národná galéria: Vladimír Gažovič: Akupunktúra sveta
1999 Budapešť, Slovenský inštitút: Vladimír Gažovič:  99 exlibris
1997 Praha, Galerie U prstenu: Súvislosti
1997 Istanbul, Emlak Sanat Galerisi: Vladimír Gažovič – Katarína Vavrová
1995 Luxemburg, Edition Gallery:  Vladimír Gažovič
1995 Antverpy, Galerie E. A.: Litografie a kresby
1988 Frankfurt am Oder, Galerie Junge Kunst: Vladimír Gažovič – Grafika
1987 Chicago, Jacques Baruch Gallery: Vladimír Gažovič
1986 Praha, Galerie hlavního města Prahy: Kolotoče života
1970 Viedeň, Galerie Wolfrum: Vladimír Gažovič

 

Výber z kolektívnych výstav:

1995 Bratislava, Slovenská národná galéria: Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení
1994 California: Works on Paper
1972 Tokio, The 8th International Biennale of Prints
1971 – 1987 Banská Bystrica, Stredoslovenská galéria: Súčasná slovenská grafika (I. - IX.)
1967 Bratislava, Galéria mladých: 6 absolventov

Zámočnícka 8, 811 03 Bratislava   Opening hours: by appointment   mobil: +421 918 430 102, email: info@rfg.sk, web: www.rfg.sk