ROMAN FECIK GALLERY
O galérii Autori Diela na predaj Výstavy Publikácie Pre zberateľov Newsletter English version

Juraj Meliš

O autorovi
Diela na predaj

Späť na autorov

(*1942, Nové Zámky † 2016, Skalica)

sochár, grafik, pedagóg

1960 – 1966 štúdium na VŠVU v Bratislave (prof. J. Kostka)

Tvorba autora, ktorý patril k predstaviteľom alternatívnej výtvarnej scény, je silno poznamenaná spoločensky pohnutou atmosférou obdobia v ktorom začal tvoriť. Najskôr sa venoval tvorbe environmentov a objektov a bol vôbec jedným z prvých predstaviteľov eko-artu na Slovensku. Nadosobné motívy prírody, vesmíru a ekológie však dopĺňa o intenzívnu subjektívnu reakciu. Využitie materiálov zosúladil so svojim konceptom antiestetického „plebejského“ nazerania na sochu – pracuje s nenáročnými, často nahrubo opracovanými materiálmi a všednými predmetmi (trámy, dosky, kamene, hrdzavé plechy, klince).

Dominantnými témami autorovej tvorby sú nadčasové a univerzálne problémy ako hlúposť, egoizmus, láska a nenávisť podané s humorom a iróniou. Prostredníctvom sochárskeho objektu tak pred nás predkladá spoločenské a morálne výzvy. Sleduje stavy spoločenského vedomia a bytia, odtiene ideológie, narába tiež s pojmami slobody, morálky a etiky, ktoré v jeho tvorbe figurujú ako „Idea“. Jeho prvé reléfy sú akoby denníkové záznamy o živote. Neskôr tvorí aj vizuálnu poéziu, ako sochársku interpretáciu vlastných textov. Lyrické vety tu stavia do kontrastu s primitivizujúcim stvárnením písma. V 80. rokoch prichádza s motívom vlastnej posmrtnej masky, ktorú stvárňuje v intenciách polemiky, grotesky a sebairónie. Tá sa stane dominantnou jeho ďalšej tvorby.

Autorove diela sú súčasťou zbierok renomovaných domácich i zahraničných galérií a univerzít, napríklad v Českej republike, Nemecku, Maďarsku, Francúzsku, Holandsku, Argentíne, Brazílii, Kanade, Mexiku a USA a tiež v zbierkach súkromných majiteľov v Európe a USA. Samostatne vystavuje od roku 1970. Výtvarne spolupracoval na viacerých filmoch (napr. Drak sa vracia, Panna zázračnica). Okrem toho vytvoril šesť grafických albumov, ktoré uzatvárajú jeho veľkú tému „Idea“. V roku 1989 spoluzakladal voľné umelecké združenie Gerulata.

Zámočnícka 8, 811 03 Bratislava   Opening hours: by appointment   mobil: +421 918 430 102, email: info@rfg.sk, web: www.rfg.sk