ROMAN FECIK GALLERY
O galérii Autori Diela na predaj Výstavy Publikácie Pre zberateľov Newsletter English version

Ivan Csudai

O autorovi
Diela na predaj

Späť na autorov

Ivan Csudai (1959) sa narodil v Svodove - Želiezovciach (okr. Levice), vyrastal v Komárne. V roku 1974 - 1978 študoval úžitkovú grafiku na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, pokračoval na Vysokej škole výtvarných umení ( 1981 - 1987, ateliér reštaurovania, prof. I. Meszárošová). Po ukončení školského vzdelania sa venoval reštaurovaniu a maľbe (1987 - 1989). Autorova raná maliarska tvorba je spojená s generáciou vstupujúcou na výtvarnú scénu v druhej polovici 80. rokov 20. storočia a ovplyvnenou neoexpresionizmom (expresívna maľba). V maľbách, kresbách a grafikách sa koncentroval na intímne videnie okolitého sveta zovšeobecnené exkurziami do literatúry a hudby (basový gitarista hudobnej skupiny s M. Burlasom; neskôr vydal 6 autorských albumov). V rokoch 1986-1987 vznikal cyklus Falsum inšpirovaný nemeckými rodinnými časopismi zo začiatku minulého storočia, dobovou korešpondenciu a vedeckou literatúrou. Ďalšími cyklami, ktoré vymedzujú počiatočnú neoexpresívnu fázu, sú Obscenografia a Lovecký sval z roku 1988 a vyjadrujú metafyzický aspekt identity erotiky a sexu. V neskoršom období sa v jeho období sa v jeho diele dostáva do popredia jednoduchý motív redukovaný na zrak (expresivita ustúpila čistote a poriadku). Autor pracuje s predlohami (scénami), vybratými zo starej encyklopédie, ktoré ponecháva zmutovať počítačom a on sám ich potom precízne maľuje a maliarsky spracúva (tzv. Reprodukovanie reprodukovaného, geometrizácia, zovšeobecnený jazyk abstrahovaných znakov, miestami až ornamentálne dekadentná deformaćia). Emotívnu expresiu maľby 90.rokov nahradil formálne usporiadanejšou symbolikou. Time autorovej tvorby sa stále pohybuje v hraniciach osobnej mytológie, ktorá účinkuje vo všeobecne platných ľudských príbehoch a komentároch k nim, vo vizuálnej podobe graficky strohej štylizácie (napr. Cykly: 9 ľahkých kúskov, 1995 - 1996: motív smrti, márnosti, pominuteľnosti a prázdnoty; Kabinet sĺz, 1999; Rok medveďa, 2002 atď.). Csudai je autorom jednej z najkontroverznejších postáv slovenskej maľby Macíka - Teddyho, ktorého v cykle Evolution (2003-2004) mení na “ikonické zvieratá”. Fragmenty maľby videné zblízka rastú akoby pod lampou do veľkých detailov - obraz tvorí makroskopicky zväčšená kresba. I keď sa podstatná časť autorovej tvorby viaže k médiu maľby, niektoré diela sú koncipované ako nástenné, alebo priestorové inštalácie (60/60 minút, inštalácia,1993; Velvet, intarzia, 1994). Autor sa od začiatku svojej tvorby venuje grafike (sieťotlač, sérigrafická bibliofília, linoryty, autorské tlače). Od roku 1995 sa v spojitosti s používaním cudzej predlohy dostáva k počítačovému spracovaniu obrazu, aj grafika nadobúda iný význam (kalendár Velvet 1996 - počítačovo kreované serigrafické listy). Svojou grafickou tvorbou sa predstavuje predovšetkým na výstavách alternatívnej grafiky (hl. Spojenie digitálneho obrazu a linorytu) V roku 2005 na sympóziu v Ostrave (Factory) vytvoril vyhradene digitálne vektorov tvorené grafické listy. Od roku 1986 vystavuje samostatne, napr.:1986 - Kromněříž, 1987 - Bratislava, 1988 - Bratislava, 1989 - Brno, Bratislava; 1991 - Bratislava, Budapešť, Praha, 1993 - Bánska Bystrica, 1996 - SNG, Dunajská Streda,; 1997 - Dolný Kubín, 1999 - Graz, 2000 - Košice, 2001 - Budapešť, 2002- Žilina, 2004 - Košice, Bratislava; 2005 - Rím, Nitra; 2006 - Olomouc, Praha, Banská Bystrica; od r. 1983 skupinovo doma i v zahraničí, napr.: 1987 - Praha, 1988 Čadca, 1990 - Esslingen, 1991 - Kodaň, Viedeň, Lingen; 1992 - Ljubljana, 1993 - Klatovy, Madrid, Poreč; 1994 - Zurich, Viedeň; 1996 - Miškolc, Paríž; 1997 - Brno, Ružomberok; 1990 - Zakopané, Bratislava; 2000 - Halle, 2001 - Passau, 2003 - Banská Bystrica, 2004 - Trnava, Gyor; 2005 - Budapešť, Praha; 2006 - Frankfurt nad Mohanom, Banská Bystrica. V roku 1992 sa zúčastnil na sympóziu Gateway - Európe v Portsmouthe, o rok neskôr získal Artest štipendium a absolvoval pobyt v ateliéri nadácie BINZ 39 v Zurichu. V rokoch 1993 a 1999 získal cenu Ex Aequo na XII. A XIV. ročníku prehliadky Súčasná slovenská grafika v štátnej galérii v Banskej Bystrici, v roku 2002 získal tam tiež cenu poroty. V roku 2004 reprezentoval Slovenskú republiku na medzinárodnej prehliadke súčasného umenia v Sao Paulo (spolu s S. Divišom, L. Terenom - Traja z pekného páru). Autorove diela sú zastúpené v domácich i zahraničných zbierkach (napr.: SNG - Bratislava, zbierka SFVU - Bratislava, ŠG - Banská Bystrica, OG - Dolný Kubín, ZDF ZEntrum Mainz, Mestské múzeum umenia - Gyor). V rokoch 1990 - 2003 sa venoval aj práci v oblasti grafického designu ( publikácie ako napr.: Výtvarná moderna Slovenska, Barok, Timeless Visions). Od roku 1991 pôsobí na VŠVU v Bratislave (najprv ako asistent a odborný asistent). Od roku 2001 vedie tam tiež 4.ateliér na katedre maľby (od r. 2005 profesor). Žije a tvorí v Bratislave. 

 

Zámočnícka 8, 811 03 Bratislava   Opening hours: by appointment   mobil: +421 918 430 102, email: info@rfg.sk, web: www.rfg.sk