ROMAN FECIK GALLERY
O galérii Autori Diela na predaj Výstavy Publikácie Pre zberateľov Newsletter English version

Peter Augustovič

O autorovi
Diela na predaj

Späť na autorov

Peter Augustovič (1959) sa narodil v Trnave. V rokoch 1975 - 1979 študoval na Strednej umeleckej škole v Bratislave (prof. G. Štrba). V štúdiu pokračoval tam tiež na Vysokej škole výtvarných umení, ktorú absolvoval v roku 1985 na oddelení grafiky a knižnej ilustrácie ako žiak prof. A. Brunovského. Spolu so svojimi generačnými vrstovníkmi absolvujúcimi VŠVU v polovici 80. Rokov nadviazal vo svojej tvorbe na aktuálne umelecké smery, akými boli napríklad Talianska Transavangarda, nemecké hnutie Neue Wilde či česká skupina Tvrdohlavých. Umelecké smery súvisiace s filozofiou postmoderny, boli založené na expresívnom výtvarnom prejave s prvkami figuratívnych štruktúr a na ostrom protiklade k abstraktným tendenciám svetovej moderny. V autorovej tvorbe sa tak odrazili nielen formy expresívnych farebných svetelných efektov, ale aj hyperrealistické obrazy z reálneho života napríklad v grafike Sediaca (kombinovaná hĺbkotlač, 1988). 

Už počas štúdia na VŠVU inklinoval rovnako k maliarstvu ako ku grafike. Dá sa dokonca povedať, že experimentovaním v kombinácií viacerých hĺbkotlačových techník sa snažil zotrieť rozdiely medzi maľbou a grafikou. Ilúziu maliarskych obrazov sa mu podarilo dokonale vytvoriť najmä v cykle Analýza Trojuholníka (kombinovaná hĺbkotlač, 1997). V spomínanom grafickom cykle sa mu táto technika stala základnou a pôsobila na jeho tvorivú askézu procesmi dekonštrukcie. Vnímal ju ako štrukturálny prvok, ktorý môže pôsobiť v mikro alebo v makroštruktúre. Perforovaním a iným narúšaním strohej geometrie poriadok systému ako takého, inovatívnym prístupom sa stal pop-artový princíp opakovania konkrétneho motívu a jeho multiplikácia do zdanlivo abstraktných obrazov či už  podľa vzoru gestickej, alebo geometrickej abstrakcie. Na rozdiel od idey pop-artu, ktorá stvárňuje viac menej výstavy z bežného ľudského života, autor použil postmoderný prvok citácie z významných diel starého umenia, či už Durerevých apokalyptických jazdcov v grafike Metamorphosis A.D, (kombinovaná hĺbkotlač, 1998) alebo z nezachovaného súsošia Únos Sabínky od manieristického sochára Adriena de Vries v diele MetamorphosisA. De V. (kombinovaná hĺbkotlač, 1998). V neposlednom rade sa v Augustinovičových prácach objavujú aj prvky op-artu. Optickú ilúziu týchto grafík tvorí na jednej strane podľa Vasareliho vzoru pomocou geometrických prvkov, na druhej strane aj vlastným prístupom založeným na už spomínanom multiplikovaní častí citovaných diel napríklad v grafike Laookon ( kombinovaná hĺbkotlač, 1995). Z uvedených aspektov tvorby P. Augustinoviča je zrejmé, že jeho práce sú založené na slobodnej kombinácii modernizmu a postmodernizmu. Autor spojil prvky postgeometrizmu s neoštrukturalizmom, protikladné východiská týchto princípov napokon zblížil v analytickom procese. V celej svojej tvorbe sa snaží riešiť otázku priestoru, tak na ploche ( výraznejší v grafike než v maľbe), ako i v priestorových objektoch. Uplatňuje v nich tiež prvky štrukturálnej maľby a svetových efektov kontrastu svetla a tieňa. Autor od roku 1993 pôsobí ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (odd. Grafiky), okrem spomínaného sa venuje známkovej tvorbe a tvorbe priestorových objektov. Autor vystavuje samostatne od roku 1990 (Bratislava), napr.: 1991-Viedeň, 1992-Bratislava, Delft (Holandsko), 1993-New York, Washington, 1994-Lovran (Chorvátsko), Pezinok, 2000 -Galanta, 2001 - Bratislava, Mosonymagyaróvár, 2003 - Bratislava, kolektívne od roku 1975 v domácom i medzinárodnom kontexte, napr.: 1990- Los Angeles, Viedeň, 1991-Tokio, Cadaques, Barcelona, Paríž, 1992 - Honolulu, 1994 - Brusel, Atény, 1996 - Moskva, Londýn, Buenos Aires, 1997 - Seattle, Gliwice, 1998 - Washington, Antverpy, Belehrad, Betlehem, 1999 - Ottawa, Rio de Janeiro,  New York, 2000 - Kórea, Chamalieres (Fr.), Praha, 2003 - Káhira, Ankara, Istambul, 2004 - Rím, 2005 - Rím, Pretória, 2006 - Antverpy, Krakov. Za soju tvorbu dostal mnoho domácich i zahraničných ocenení, napr.: 1991 - Le prix de l’Athénée (Sint Niklaas), 1st Prize - International Exlibris Competition(Turín), 2. Cena (Praha); 1992 - Prize Bartomeu Siglas (Barcelona), 1st Prize - Villa D’Este (Como), Honour medal - International Exlibris Competition (Genova); 1995 - Prize of the City Sint - Niklaas for engraving, 1997 - Honourable Diploma - International Print Biennial (Varna); 1998 - Prize - 1st International Biennial “ST.George” ( Albenga); 2000 - Menció - Exlibris in the 21st Century (Barcelona), 2003 - Tai-ho Masterpiece Award (Beijing, Čína), Sponsor’s prize (Sofia); 2005 - Cena minister ( Slovenská poštová známka 2005); Jeho diela sú súčasťou významných kultúrnych inštitúcií doma i v zahraničí (predovšetkým galérií a múzeí), napr.: Sint Niklaas (Belg.), Albenga (Tal.), Krakow (Pol.), Taiwan, Varšava, Brunico (Tal.), Malbork (Pol.), Bratislava, Banská Bystrica, Galanta, Autor žije a tvorí v Bratislave.

Zámočnícka 8, 811 03 Bratislava   Opening hours: by appointment   mobil: +421 918 430 102, email: info@rfg.sk, web: www.rfg.sk