ROMAN FECIK GALLERY
O galérii Autori Diela na predaj Výstavy Publikácie Pre zberateľov Newsletter English version

Peter Kalmus

O autorovi
Diela na predaj

Späť na autorov

Peter Kalmus (1953) sa narodil v Piešťanoch. V rokoch 1968 - 1969 študoval na strednej priemyslovej škole vo Svite, pokračoval na SPŠ dopravnej v Košiciach (1969 - 1972), potom na Hutnickej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach (1971-1973) a na Fakulte výtvarných umění Vysokého učení technického v Brne (2000-2002). Autorova tvorba vychádza z kontextu alternatívnej scény a je pre ňu charakteristická veľká dávka existenciálnej tvorivosti. V rokoch 1972 - 1975 realizoval niekoľko akcií a experimentov (hlavne v undergrundovej sfére) skúmajúcich vzťahy života a umenia. Výtvarnému umeniu sa aktívne venuje od roku 1975, a to bez výrazných hraníc v oblasti skúmania. Napriek svojej formovej diferenciácii a mnohým polohám (zaoberá sa kresbou, grafikou, maľbou, akčnou tvorbou - performance, inštaláciou) vychádza z konceptuálnej metódy navodenia ideí (dielo vzniká až v mysli diváka) a post konceptuálnych konceptov, používa postmoderné komplikácie rôznych podnetov z dejín umenia (hl. moderny, z racionálneho - konštruktívnej línie) a sústreďuje sa na “zduchovnenie” výpovedí minimalizovaním vstupov, zásahov do materiálu. Tvorí tak určité ideové sondy charakteristické myšlienkovou a výtvarnou skratkou Začiatkom 80.rokov sa začal koncentrovať na sériu Koróznej grafiky, predovšetkým na série monochromatických, reliéfne poňatých listov papiera (vrypmi, rezaním, vytrhávaním, lepením či priraďovaním), v ktorých nastoľuje problém “čistej senzibility”. V roku 1981 zrealizoval v centre Košíc akciu POMNÍK JOHNOVI LENNONOVI, v priebehu ktorej ho zatkla Verejná bezpečnosť a vypočúvala ŠTB. Dokumentácia z tejto akcie bola súčasťou veľkej medzinárodnej výstavy IMAGINE v Kanade. Na základe paradoxu “písania bez slov” skaldá svoje partitúry - básne (1983-1995), ktoré štylizuje do horizontálnych línií a spredmetňuje len nepatrným zásahom do štruktúry papiera, ďalej rozvíja v projektoch Knihy (od r. 1984), ktoré vypovedajú svojou imanentnou duchovnou energiou ako knihy bez písma, nikdy sa nekončiaci proces ukladania a mazania pamäťových štruktúr. Inšpirovaný Pinkasovou synagógou v Prahe (výtvarný projekt J. Johna a V Boštíka - steny sú popísané menami českých obetí holokaustu) a svojím vlastným čiastočne židovským pôvodom sa rozhodol vytvoriť pamätník obetiam slovenského holokaustu. Symbolika diela a jeho gradácie spočíva v každoročnom pribúdaní počtu kamienkov, ktoré zbiera a dotvára od roku 1978 (ročne okolo 4000ks), Dielo tvorí zároveň ako memento, hold všetkým židovským obetiam (hudbu k tomuto monumentálnemu dielu skomponoval ruský hudobný skladateľ a klavirista Jevgenij Iršai, 1991 - Cena ex aequo za návrh na pamätník odvlečeným židom z Dunajskej Stredy). Od roku 1984 rozpracúva program Pavučín, v ktorom otláča pavučiny a fixuje ich (tzv. “kresba” realitou), v roku 1990 preniesol ich zväčšené detaily na plátno v Plynúcom cykle 53 - 08 - 28/099. Autor pracuje aj s ready-made, v roku 1082 nadviazal sériou nájdených starých dosiek, napodobňujúc v  nich červotoč (technika “človekčervotoče”) a dopĺňajúc ich geometrickými segmentami. 

Dôležitou oblasťou autorovej tvorby sú inštalácie, ktoré ktorým sa venuje od roku 1988 (napr. Ekokvetinéče). Mnohé z nich sú neprenosné, vytvorené len pre konkrétne podmienky (napr. Spomienka na Malieviča, Prešov, 1992), v niektorých pracuje so soľou ako svojským výtvarným materiálom, “čistým produktom” mentálnej činnosti (napr.: Prechod cez soľné more, Banská Bystrica, 1992), inde svoje smerovanie k duchovnému spája napríklad aj s používaním kresťanských symbolov (Štyri stavy duše I., Prešov, 1990; Listy Jeho Apoštolov, Bratislava, 1993; od Giotta po Jeffa, 1994 a pod.) Pri niektorých inštaláciách používa vlastné telo, resp. jeho časti (napr. Laboratórium, Prešov, 1992). Ďalšou z tém, s ktorou autor pracuje, je napríklad skúmanie možnosti radikálnej zmeny svojej identity za pomoci kozmetických úprav (Prechodové portréty, 2002) či vlastný kult osobnosti interpretovaný deťmi (Kalmus očami detí, 198-2002). Autor je od roku 1992 členom spolku Združenie 1992. Zo samostatných výstav, napr.:1989, 1992, 1993 - Košice; 1995 - Bratislava, Horný Smokovec, Banská Bystrica (spolu s Ľ.Stachom a D. Štrausom), Košice; 1997 - Bratislava, 1998 - Nové Zámky, Brno; 1999 - Ostrava, 2002 - Košice; 2005 - Košice, Trnava,. Od roku 1981 sa zúčastnil na viac ako sto kolektívnych výstavách (napr.:1981 - Calgary, 1991 - Medzilaborce, 1992 - Ostrava, 1993 - Poprad, 1996 - Košice, 1997 - Banská Bystrica (Alternatívna slovenská grafika), od roku 1992 bol tiež účastníkom na medzinárodných výstavných sympóziách a festivaloch akčného umenia. Autor žije a tvorí v Piešťanoch, Košiciach a v Bratislave. 

 

Zámočnícka 8, 811 03 Bratislava   Opening hours: by appointment   mobil: +421 918 430 102, email: info@rfg.sk, web: www.rfg.sk