ROMAN FECIK GALLERY
O galérii Autori Diela na predaj Výstavy Publikácie Pre zberateľov Newsletter English version

Peter Bartoš

O autorovi
Diela na predaj

Späť na autorov

Peter Bartoš je už dávnejšie považovaný za vedúcu a zároveň kultovú osobnosť slovenského konceptuálneho umenia. Narodil 29. 4. 1938 v Prahe. 1953-57 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave (prof. Chovan, Fikari), 1957-65 maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Mudroch, Matejka, Želibský). Manifestačne sa rozlúčil s tradičnou maľbou akciou "Rozdávanie", ktorú zorganizoval v škole na Gorazdovej ulici v Bratislave (1965). Na niekoľkých projektoch spolupracoval s Júliusom Kollerom, Michalom Studeným a i. v Galérii Saloonik - Medzivýstavný polemický priestor. Paralelne s týmito aktivitami sa zaujíma o koncentrácie hmoty (1966), ich osamostatnenie alebo zabalenie (1967), od týchto prác prechádza ku konceptuálnym textovým oznamom a náčrtom. Podľa Richarda Gregora je Peter Bartoš "... učebnicovým príkladom prekračovateľa zaužívaných hraníc výtvarného umenia - má klasické maliarske vzdelanie a ako maliar vyniká mimoriadnym talentom. Na druhej strane nové trendy umenia uzatvárajú konvenčné ponímanie klasických výtvarných techník a Bartoš v tomto duchu, krátko po skončení štúdií opúšťa maľbu radikálnym spôsobom - jej redukciou, alebo redukciou jej podstaty a povahy na "prvodotyk" umelca s plátnom. Neskorší presun ťažiska z hmotného diela na nehmotnú myšlienku je v tomto procese logickým posunom, rovnako ako jeho ďalšie radikalizovanie, o ktoré sa autor bezpochyby až do súčasnosti usiluje... . Kresba - ako náčrt všeobecne predstavuje primárne výrazivo konceptuálnej tvorby, záznam fiktívnej alebo reálnej (zreálnenej) skutočnosti, víziu, projekt, návod, komentár, odkaz, situáciu, akciu a ďalšie odtiene. Jej samostatná formálna hodnota nie je v tomto kontexte podstatná. Neodmysliteľne s ňou súvisí (a je jej nadradený) text, ktorý je nositeľom rovnakých principiálnych stratégií ako kresba samotná. Stáva sa jej súčasťou a dotvorením (dopovedaním) vice versa aj v tom zmysle, že kresba preberá rolu textu, a naopak v iných prípadoch text vnímame ako kresbu (napríklad v nemnohých ukážkach Bartošovej vizuálnej poézie). Kresbu autor zámerne používa v náznakoch (zástupných formách) až detského vyznenia, aby aj týmto spôsobom potláčal jej výtvarnosť, podobne ako sa vo všetkých ostatných polohách svojej tvorby snaží eliminovať akýkoľvek estetický, či estetizujúci odkaz ...". Z literatúry: 20. storočie, kat. výstavy, SNG Bratislava, str. 77; Matuštík, R.: ... Predtým. 1964-1971. Prekročenie hraníc. Považská galéria umenia. Žilina 1994.

Zámočnícka 8, 811 03 Bratislava   Opening hours: by appointment   mobil: +421 918 430 102, email: info@rfg.sk, web: www.rfg.sk