ROMAN FECIK GALLERY
O galérii Autori Diela na predaj Výstavy Publikácie Pre zberateľov Newsletter English version

Eduard Ovčáček

O autorovi
Diela na predaj

Späť na autorov

maliar, grafik, sochár, fotograf, ilustrátor

 

Eduard Ovčáček (1933) sa narodil v Třinci (ČR). V rokoch 1945-1952 študoval na dvojročnej Obchodnej škole v Českom Těšíne, neskôr prestúpil na Vyššiu hospodársku školu do Ostravy. Po maturite odišiel do Bratislavy, kde študoval na Vysokej škole hospodárskych vied, odkiaľ sa vrátil do Ostravy na Vysokú školu banskú. Tu sa v rokoch 1954-1956 podieľal na organizovaní kurzov kreslenia a maľovania, intenzívne študoval maľbu, písal básne a zaujímal sa o modernú literatúru. V roku 1957 ho prijali na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave (oddelenie monumentálnej maľby, prof. P. Matejka), kde sa počas štúdia vytvorila skupina poslucháčov zaoberajúca sa nefiguratívnym umením, diskutujúca o problémoch umenia abstrakcie či o existenciálnej filozofii. Pre autora bol v tomto období inšpiratívny predovšetkým kompozičný sytsém obrazov B. Kubištu (neskôr vplyv A. J. Dubuffeta, A. Beardsleyho, W. Blakea, ranného P. Kleea). V roku 1960 spolu s M. Urbáskom a ďalšími študentmi založili skupinu bratislavských Konfrontácií (spolu s M. Čunderlíkom, J. Jankovičom, J. Kočišom, D. Kočišovou, P. Maňkom, D. Valockým, neskôr R. Fila, J. Beňo, M. Haberernová, A. Miertušová), kde presadzovali princípy "aktívnej" grafiky V. Boudníka. Ešte počas štúdia na VŠVU sa zúčastnil na neverejných výstavách Konfrontácia 1., 2., 3., vystavoval aj so skupinou Parabola v Olomouci (prvé lettristické práce) a v Poľsku (taktiež bol členom umeleckých skupín Kontrast v Ostrave, SČUG Hollar a SVU Mánes). V roku 1962 krátkodobo študoval ako hosť na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe (textilný ateliér, prof A. Kybala).  Po ukončení VŠVU sa prestahval s rodinou do Ostravy (1964), zároveň začal nadväzovať prvé písomné kontakty s autormi experimentálnej poézie (napr. s Pierrom Garnierom). Od informelu (Veľký epitaf, 1961-1962; cyklus Deformácie, 1961-1962; Epitafy, 1961-1963) prešiel v 60. rokoch k lettrizmu - písmo a znak sa stali leitmotívom jeho ďalšej tvorby (Ortieľ I., 1964). Ovčáčkove lettristické diela, či sú to drevené sochy a reliéfy, prepaľované dekoláže alebo grafické listy, sú výsledkom prelínania troch základných oblastí - štrukturálnej abstrakcie, vizuálnej poézie a vlastného lettrizmu. Pre autora je najtypickejšie latinkové písmo, ktorého grafémy mnohokrát opakuje na ploche listu a tvorí tak nový, nesémantický text, inokedy grafémy izoluje a tvorí z nich dominantný motív celého diela alebo jeho častí. V niektorých grafických listoch tvoria grafémy zhluky - ako parafráza na totemické útvary a vizuálne podoby písomných záznamov mimoeurópskych kultúr. V dielach často cituje písané písmo alebo notové záznamy. Autorov vynález prepaľovanej koláže nie je len technickou kuriozitou, ale predovšetkým dvojvýznamovým podobenstvom. V obrysoch písma po vypálení nezostáva žiadny materiál, posolstvo písmen mizne, aby nastala možnosťpre vlastnú reinterpretáciu a ďalšie asociácie. Cyklus grafických ready - mades z roku 1970 vychádza z nájdených materiálov, ktoré autor vníma ako znaky (variácie a rotačné posuny jedného elementu), tie sémantizuje a včleňuje do potenciálneho komunikačného systému, ktorého výsledok sa stáva metaforickou parafrázou (vážnou i grotesknou, ironickou i racionále estetickou). Autor pôsobí od roku 1992 na Pedagogickej fakulte Ostravskej univerzity, kde je vedúcim ateliéru voľnej a úžitkovej grafiky (od roku 1993 docentom, od roku 1994 sa zúčastnil na Performance meetingu - MALAMUT´94 v Ostrave, v roku 1996 bol predsedom poroy Bienale českej grafiky Ostrava ´96, od roku 1997 organizuje na Katedre výtavarnej tvorby Ostravskej univerzity workshop Serigrafie (každoročne). V roku 1998 bol autorom projektu výstavy Česká serigrafia (50 českých autorov). Samostatne vystavoval od roku 1965 - Ostrava, ďalej napr.: 1967 - Brémy, 1981 - Essen, 1992 - Hamburg, 1995 - Berlín, 1998 - Mainz, 2000 - Bratislava, kolektívne od roku 1961 (vyše 200 v ČR aj v zahraničí), získal mnohé domáce i zahraičné ocenenia, ako napr.: (1965 - Cena za grafiku, Poľsko; 1995 - Grand prix hl. mesta Prahy; 1996 - Cena českej sporiteľneBienále českej grafiky, Ostrava; 1998 - 1. cena za grafiku, Medzinárodná výstava grafiky, Namur Belgicko; 1999 - Cena Vladimíra Boudníka, Praha; 2000 - Čestné uznanie, Grafika roka 2000, Praha). Autorove diela sú zastúpené z zbierkach Nationalgalerie v Berlíne, Kassákovho múzeu v Budapešti, Národného múzea vo Varšave, v Albertine vo Viedni, taktiež je autorom mnohých bjektov realizovaných a architetúre (hl. v spolupráci s V. Šafářom). Autor žije a tvorí v Ostrave, taktiež v Prahe, ale participuje aj na mnohých podujatiach na Slovensku. 

Zámočnícka 8, 811 03 Bratislava   Opening hours: by appointment   mobil: +421 918 430 102, email: info@rfg.sk, web: www.rfg.sk