ROMAN FECIK GALLERY
O galérii Autori Diela na predaj Výstavy Publikácie Pre zberateľov Newsletter English version

Marián Čunderlík

O autorovi
Diela na predaj

Späť na autorov

maliar, grafik, ilustrátor

 

Marián Čunderlík (1926-1983) sa narodil v Motyčkách pri Banskej Bystrici. Detstvo prežil s rodinou v Starých Horách a v Šalkovej. V roku 1946 začal študovať na Pedagogickej fakulte v Bratislave, kam zo SVŠT prešlo oddelenie kreslenia a maľovania, ktoré viedol prof. J. Mudroch. V roku 1949 prestúpil na VŠVU, prijali ho do druhého ročníka oddelenia monumentálnej maľby (prof. Ľ. Fulla, neskôr prof. J. Želibský). V roku 1953 ako jeden z prvých žiakov absolvoval VŠVU. Popri maliarskej tvorbe začal pravideľne kresliť karikatúry a politickú satiru do týždenníka Roháč. V začiatkoch svojej tvorby sa venoval predovšetkým jednému motívu - štúdia ženskej figúry, polofigúry (zväčša nazvanej Nevesta, Ždiaranka alebo Matka), ktoré realizoval technikou tempery, gvašu alebo oleja. Z cyklu Neviest (poznamenaných vplyvom P. Picassa, ale aj štúdiom ľudovej ornamentiky), neskôr vzišli Architektonické (1958-1959) a Archaické figúry (1959-1962). Okolo roku 1957 bolo autorove smerovanie blízke snahám Galandovcov (v určitej etnicite námetu a úsilí o syntetický tvar), nikdy sa však členom tejto skupiny nestal. Postupný anaitický proces začal v autorovej tvorbe okolo roku 1958 v Architektonických figúrach (mužské a ženské postavy v technike gvašu pripomínajúce kubizujúce frázovanie), aby dospel v Archaických figúrach k rozpusteniu tvaru matérii farebnej hmoty, práca s hmotou nahradila prácu s formou (po prvý krát sa v autorovej tvorbe objavujú postupy informelovej maľby). Informelová tvorba kulminuje v cykle Zrkadlá (1961-1962), ktorý predstavuje vrchol autorovej tvorby (plný mnohovýznamnosti s odtlačkami neidentifikovateľných predmetov). Problém odtláčania predmetov a ich úlomkov sa v autorovej tvorbe objavil aj v cykle Korpusov. Samostatnú skupinu diel tvoria Kože z roku 1963, v ktorých autor výrazne posunul svoj záujem k čistej informálnej matérii (pripomínajú napr. cykly Texturológii a Materiológii J. Dubuffeta z rokov 1957-1960), sú krehkými papierovými hmotami, takmer monochrómnymi s niekoľkými farebnými akcentami. Objekty z roku 1964 zaznamenali návrat k predmetu používaním konktrétnych detailov technického charakteru (napr. elektrónky, matice, vrchnáky z konzerv). Zmena nastal aj v grafike a kolážach (okolo r. 1965) použitím rastrového základu, ktorý v rokoch 1967-1970 vyústil do strieborných monochrómov (Satelity a Topografie - záujem o technizmus). Autr vo svojom diele skúmal a reflektoval v rôznych obmenách vzťahy medzi prítomnosťou, minulosťou, národným, všeľudským, univerzálnym, archaickým, realizmom či abstrakciou. Odpoveďou sa mu stala "konkrétnosť, konkretizmus a konkretizácia vizuálnych podnetov" (O. Čepan). Podstatnú časť svojho diela vytvoril v 60. rokoch. Ako autor neskorej avantgardy bol výchdiskami zviazaný s dielom Ľ. Fullu, programovo oživoval podnety domácej moderny a usiloval sa o rehabilitáciu umeleckého experimentu. Bol organizátorom programových Výstav mladej generácie a iniciátorom založenia Galérie Cypriána Majerníka v Bratislave (1957), kde o rok zakázali jeho samostatnú výstavu. Po tejto cenzúre sa stal jedným z účastníkov a organizátorov bratislavských Konfrontácií (neverjných výstav informelovej abstrakcie a štrukturálnej grafiky, 1961-1964). Okrem spomínaných aktivít sa autor venoval aj ilustrátorskej tvorbe (do r. 1980 ilustroval vyše 100 titulov poézie a prózy), knižnej grafike a monumentálno-dekoratívnej tvorbe pre architektúru (v rokoch 1961-1979). Samostatne vystavoval v roku 1958 (Galéria C. Majerníka v bratislave, scenzurovaná výstava), ďalej v roku 1986 (Rozkvet, Bratislava - spomienková výstava, po jeho smrti), 1990 (Galéria Palisády, Bratislava), 1992 (SNG, Galéria P. M. Bohúňa - súborná výstava), 1997 (Zichyho palác, Bratsilava), 2000 (Galéria Marat Art, Bratislava, Štátna galéria v Banskej Bystrici), kolektívne od roku 1954 (Bratislava), ďalej: 1958 - Praha, Brno; 1961 až 1964 (Bratislava, 1. - 4. Konfrontácie), 1964 - Poľsko, Brazília, 1966 - Praha (Slovenká knižná grafika), 1967 - Kiel, Essen, Rím; 1970 - Praha. V roku 1963 dostal cenu vydavateľstva Smena. Po vylúčení zo ZSVU odišiel z Bratislavy do Demänovskej doliny (osada Tri studničky), kde aj tragicky zahynul. V roku 1993 mu in memoriam udelili Cenu Martina Benku

Zámočnícka 8, 811 03 Bratislava   Opening hours: by appointment   mobil: +421 918 430 102, email: info@rfg.sk, web: www.rfg.sk